Datadrevet kapitalforvaltning

Invester globalt
- vækst formuen

Tryghed, stabilitet og færre bekymringer. Invester hos ANNOX og få bedre afkast af formuen. Med en global portefølje på mere end 200+ aktier optimerer vi dit afkast og spreder din risiko.

ANNOX Quant Global Equity ESG Kl Open

+0%

MSCI WORLD ETF: +15,9%

Per 26/02/2021

Se fond & afkast

Past returns

Nordic Region

+0%

NORDIC BENCHMARK: 22,1%

Market Neutral AIF

Global Arbitrage Fond

AIF in Progress

Sign up for waiting list

18/9 - 21/9 2020

Tilgængelig på

Nasdaq logo

I samarbejde med

Nykredit logo

Reguleret af

Finanstilsynet logo
Invester som virksomhed

3 gode grunde til at vælge ANNOX

I bund og grund er Fondens 200 aktier udvalgt ud fra historiske gode regnskaber og attraktive aktieprismønstre. Vi vælger således de aktier som giver den bedste kombination af anerkendte akademiske risikopræmier og markedsabnormaliteter til at skabe merafkast.

Høje historiske afkast, der har slået markedet

Datadrevet selektion & minimal risiko

Lave & gennemskuelige omkostninger

Læs mere om fonden

Sådan investerer vi

01
Multistrategi

Multistrategi

ANNOX anvender forskellige komplementære datadrevne strategier i en og samme fond. Ved at anvende flere strategier i en dynamisk model øges mulighederne for at vælge de aktier, der giver merafkast i fonden.

02
Videnskabelig tilgang

Datadrevet tilgang

Vi bruger en systematisk datadrevet tilgang til at finde og udnytte muligheder for merafkast. Vores modeller er bygget på evidens i historiske data, og ikke personlige mavefornemmelser eller overbevisninger.

03

Mangfoldig portefølje

Vores aktieportefølje er global, og består af mere end 200 aktier fra de største og mest veludviklede økonomier i verden. Hver aktie udgør gennemsnitligt 0,5 % procent af porteføljen, og fonden har derfor aldrig en stor eksponering mod enkelte aktier.

Holdet bag

ANNOX blev stiftet i 2016, og har fokus på datadrevet kapitalforvaltning. Holdet bag ANNOX har en bred erfaring indenfor kapitalforvaltning og datadrevne systematiske strategier rodfæstet i akademisk forskning.

Læs om Annox