Global Aktieafdeling

ANNOX Quant Global Equity ESG

DKK, ISIN: DK0061272077

Samlet afkast pr. 26/02/2021 siden start 16. juni 2020

+0%

MSCI WORLD ETF: +15,9%

Afkast & fakta

Samlet afkast

+0%

pr. 26/02/2021 siden 16/06/2020

1 års afkast

--

pr. 26/02/2021

Dagens ændring

-0,62%

pr. 26/02/2021

Pris (DKK)

145,05

pr. 26/02/2021

Afkast på 100 DKK

pr. 26/02/2021

Investin investeringforening

ANNOX Quant Global Eq ESG

Benchmark

MSCI World

Investeringsprofil

Fondstype

Investeringsafdeling (UCITS)

Investeringskategori
(Aktier)

Markedsværdi: Small - Medium Cap
Investeringsstil: Vækst

Morningstar Kategori

Global Large-Cap Blend Equity

Skattemæssig behandling

Akk. lagerbeskattet aktieindkomst

Start dato

16. juni 2020

Handelsvaluta

DKK

Domicil

Danmark

ISIN

DK0061272077

Porteføljeforvalter &
Startdato

Mikkel Klit Eliasen
16 Juni 2020

Prisfastsættelse

Daglig

Fondensformue
(mio.)

72.4 DKK
pr. 29. januar 2021

Risikovurdering

Gul - 5

Investeringshorisont

+3 år

Indløsningfradrag

0,35%

Emmisionstillæg

0,35%

Løbende faste administrationsomkostninger (CI)

0,75%

Benchmark

MSCI World Net Total Return EUR (I DKK)

Resultathonorar
(Beregnes af merafkast relativt til benchmark)

25%

Aktiv klasse

Ikke Danske Aktier 93,88%
Danske Aktier 3,30%
Kontanter 2,82%
Danske Obligationer 0,00%
Ikke Danske Obligationer 0,00%
Andet 0,00%

Top 5 regioner

Udviklede markeder 100,00%
Vesteuropa 26,22%
Norden 25,44%
Nord Amerika 22,92%
Australasien 22,26%
Andet 2,82%
Southeastern Asia 0,20%
Southern Europe 0,14%

Top 5 sektorer

Teknologi 23,79%
Cyklisk forbrug 21,10%
Industri 14,07%
Sundhed 11,67%
Materialer 9,93%
Finans 5,98%

Om Annox investeringsafdeling Globale Aktier

I Annox mener vi at en aktieportefølje er en uundværlig del af enhver investors formue. I Annox investeringsafdeling, får du en global diversificeret aktiefond med en ugearet portefølje på mere end 200 aktier udvalgt fra et univers af tusindvis af aktier i hele verden. Afdelingen er placeret under investeringsforeningen Nykredit InvestIn, og kan handles på Nasdaq gennem din netbank.

Annox bruger en systematisk datadrevet tilgang til at finde og udnytte risikopræmier, der kan optimere og diversificere vores aktieportefølje på den bedst mulige måde.  Alle modeller og algoritmer er, med forankring i akademisk forskning, udviklet af Annox som et redskab til at bestemme udvælgelsen af aktier.  Som et led i vores due dilligence bruger vi backtest og andre former for simulering til at estimere om en strategi eller model laver merafkast under forskellige former for stresstest.

Vores ambition er at give dig en global aktieportefølje med det bedst mulige risikojusterede afkast.

Vores ambition er at give dig en global aktieportefølje med det bedst mulige risikojusterede afkast.

Omkostninger

Baseret på førende markedsstandarder
& praktisering for UCITS fonde.

High Watermark: Du betaler kun
resultathonorar når afkastet når nye højder.

Du betaler kun honorar af det afkast
som Annox overstiger markedet med.

ÅOP

0,75%

Honorar

25% af afkastet der overstiger markedet

ÅOP = Løbende omkostninger.
Honorar er altid indregnet og fratrukket i dagens kurs.

Sådan investerer du

Eksempel på honorering

Ofte stillede spørgsmål

Nykredit beregner værdien (NAV) af Annox investeringsbevis flere gange dagligt – den svarer til summen af fondens aktiers handelspris. De underliggende er alle likvide aktier der handles på anerkendte børser over verden, så det kan fastsættes meget præcist.

Værdisætningen sker typisk 4 gange hver bankdag. På det tidspunkt beregner formueforvalteren værdien pr. enhed ud fra værdien af de underliggende investeringer.  Herefter lægges emmision/indløsningsfradag til, og du får den kurs, andele købes og sælges til af marketmakeren (Nykredit) på børsen, og som du kan se i din netbank.

Kursen er efter omkostninger.

Omkostninger (herunder resultathonorar, fast management fee, administrations fee m.m). hensættes og afregnes løbende internt fonden. Det er Administratoren (Nykredit) der står for dette.  Pg.a. omkostninger altid hensættes, afspejler kursen i aktien altid værdien og ikke mindst afkastet efter omkostninger.

 

 

Vi benytter “ever high water mark”, som betyder, at Annox kun modtager resultathonorar, når afkastet når nye højder – både i forhold til aktiemarkedet og generelt. Performer Annox ikke, betaler du altså kun 0.75% i åop.

Ja, du kan altid handle ind og ud, da Annox er en aktiefond. Køber du papirer, udvider man simpelthen fonden – og omvendt sælger du papirer formindskes fonden blot.  Nykredit (marketmaker) vil derfor som udgangspunkt altid kunne give dig en pris på enten et køb eller salg af aktier af Annox investeringsbevis.

(I sjældne tilfælde suspenderes aktiefonde, typisk timer eller maks er par dage, hvis der er problemer, der gør market maker ikke kan stille indre værdi).

 

 

Du betaler kurtage og emission/indløsningsfradrag når du handler – samlet ligger prisen oftest på omkring 0.5%, men det kan variere.

  • Prisen på kurtage til din bank, er forskellige fra bank til bank.  Typisk priser på kurtage gennem netbank er 0.15%, hvis du selv handler. Instruerer du din bankrådgiver til at handle for dig, kan kurtageprisen være større.
  • Herudover betaler du 0.35% til fonden når du køber eller sælger (emission/indløsningsfradrag)

 

Aktiefordeling

40 ud af +200 Aktier i porteføljen (%)