Global Aktiefond

ANNOX Quant Global Equity ESG Kl

DKK, ISIN: DK0061272077

26/02/2021

+0%

MSCI WORLD ETF: +15,9%

Afkast & fakta

+0%

Seneste dato: 01/01/1970 siden 01/01/1970

1 års afkast

--

Seneste dato: 01/01/1970

Dagens ændring

0,00%

Seneste dato: 01/01/1970

Pris (DKK)

0,00

Seneste dato: 01/01/1970

Afkast på 100 DKK

Seneste dato: 01/01/1970

Investin investeringforening

ANNOX Quant Global Eq ESG

Global Large-Cap Blend Equity

Morningstar category

Investeringsprofil

Fondstype

UCITS

Investeringskategori
(Aktier)

Markedsværdi: Small - Medium Cap
Investeringsstil: Vækst

Morningstar Kategori

Global Large-Cap Blend Equity

Skattemæssig behandling

Akkumulerende aktiebaseret

Start dato

16 Juni 2020

Handelsvaluta

DKK

Domicil

Danmark

ISIN

DK0061272077

Porteføljeforvalter &
Startdato

Mikkel Klit Eliasen
16 Juni 2020

Prisfastsættelse

Daglig

Fondensformue
(mio.)

39.6 DKK
per 30. november 2020

Risikovurdering

Gul - 5

Investeringshorisont

3 år

Indløsningfradrag

0,35%

Emmisionstillæg

0,35%

Løbende faste administrationsomkostninger (CI)

0,75%

Benchmark

MSCI World Net Total Return EUR (I DKK)

Resultathonorar
(Beregnes af merafkast relativt til benchmark)

25%

Aktiv klasse

Top 5 regioner

Top 5 sektorer

Om Fonden

I ANNOX mener vi at en aktieportefølje er en uundværlig del af enhver investors formue. Derfor har har vi lavet ANNOX aktiefond, der er en global diversificeret aktiefond med en ugearet porteføje på mere end 200 aktier udvalgt fra et univers af tusindvis af aktier i hele Verden. Vores mål er at lave det bedste risikojusterede afkast, som en aktieportefølje kan tilbyde. 

ANNOX bruger en systematisk datadrevet tilgang til at finde og udnytte risikopræmer, der kan optimere og diversificere vores aktieportefølje på den bedst mulige måde.  Alle modeller og algoritmer er, med forankring i akademisk forksning, udviklet af ANNOX til at bestemme udvælgelsen af aktier.  Som et led i vores due dilligence bruger vi backtest og andre former for simulering til at estimere om en strategi eller model laver merafkast under forskellige former for stresstest.

Alle historiske afkast præsenteret på hjemmesiden, er reele (virkelige) afkast fra egne midler eller for vores fond “ANNOX Quant Global Equity ESG Kl”.

 

Aktiefordeling

Allocation to portfolio (%)