Ratepension

Investering af
din ratepension

Tryghed, stabilitet og færre bekymringer. Invester dine midler hos os og få en global fordeling af mere end 200+ aktier med et attraktivt afkast.

ANNOX Quant Global Equity ESG Kl Open

+0%

MSCI WORLD ETF: +15,9%

Per 26/02/2021

Se fond & afkast

Past returns

Nordic Region

+0%

NORDIC BENCHMARK: 22,1%

Market Neutral AIF

Global Arbitrage Fond

AIF in Progress

Sign up for waiting list

18/9 - 21/9 2020

Tilgængelig på

Nasdaq logo

I samarbejde med

Nykredit logo

Reguleret af

Finanstilsynet logo

Aktiefond velegnet til langsigtet investering

Ønsker du at investere dine pensionsmidler i Annox kan du oprette en pensionsordning i en bank, hvor du selv investerer din pension. Herefter kan du selv investere din pensionsopsparing i værdipapirer. Dvs. selve din pensionsordning er i en bank, men pengene er investeret i investeringsbeviser fra Annox.

Annox aktier

Pensionsmidler kan frit investeres i Annox fonden, som er UCITS godkendt og derfor undtaget 20% reglen.

I bund og grund er fondens +200 aktier udvalgt på historiske gode regnskaber og attraktive aktieprismønstre. Vi vælger således de aktier som giver den bedste kombination af anerkendte akademiske risikopræmier og markedsabnormaliteter der øger sandsynligheden for at skabe merafkast på langt sigt.

100%

Aktieportefølje

+200

Aktier moniteret dagligt

0,5%

Gennemsnitlig porteføljevægt / Aktie

10-20

Aktier udskiftes om måneden

Læs om fonden

Hvorfor vælge Annox

01
Multistrategi

Multistrategi

Annox anvender forskellige komplementære datadrevne strategier i en og samme fond. Ved at anvende flere strategier i samme model dynamisk øges mulighederne for at vælge de rigtige aktier, der givet merafkast i fonden.

02
Videnskabelig tilgang

Videnskabelig tilgang

Vi bruger en systematisk datadrevet tilgang til at finde og udnytte gode muligheder for merafkast. Vores modeller er bygget på evidens i historiske data, og ikke personlige mavefornemmelser fra dag til dag.

03

Fokuseret forvaltning

Vi er 100% uafhængige og rådgiver udelukkende vores aktiefond. Vi har således fuld fokus på at lave den bedst performende aktiefond - og intet andet. Og har du spørgsmål er du altid velkommen til at skrive eller ringe - vi har kontor på Svanemøllevej i Hellerup.

Kræfterne bag

Annox A/S er porteføljerådgiver for fonden Annox Quant Global Equity ESG Kl, der kan handles idag i din Netbank gennem Nasdaq børsen. Annox har egenudviklet en systematisk handelsproces på basis af rådata fra Thomson Reuters Refinitiv. Fonden administreres af Nykredit Portefølje Administration gennem Investeringsforeningen InvestIn. Fondens midler opbevares i Bank of New York.

Læs om Annox

Baseret i Hellerup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Kontakt os

Bæredygtig investering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Læs mere