Om ANNOX

Multi strategy
kvantitativ investering

0

ANNOX
etableres

+ 0

Forskellige globale aktier
fra udviklede lande

+ 0 %

Gns. årligt afkast
siden start sep 2018

+ 0 %

Samlet afkast
siden start sep 2018

Annox kontor

Innovative investeringer

ANNOX er et innovativ investeringsrådgivningsselskab baseret i Hellerup, der laver datadrevet systematisk porteføljeforvaltning. ANNOX globale aktiefond har over 200 forskellige aktier i hele verden.

Målet er at lave høje og vedholdende afkast. Det gør vi gennem en systematisk og videnskabelig tilgang til kapitalforvaltning. Vores metoder er baseret på økonomiske teorier, dyb finansiel indsigt og avancerede matematiske modeller.

ANNOX etableres

Q2: Lars Trégart og Thomas Bjerring (PhD i finansiel engineering fra DTU)  grundlægger ANNOX med en vision om at opbygge et investeringshus i Danmark baseret på systematiske quantitative investeringer. Udviklingen af en multi-asset-multi strategy algoritme påbegyndes mhp at formalisere investeringsstrategien i en hedgefond (AIF: Alternativ Investeringsfond).

Infrastrukturen formaliseres
& equity partners

Q2: ANNOX godkendes som AIFM (Alternativ Investment Fund Manager) hos Finanstilsynet.

Q2: ANNOX indgår aftaler med State Street og GAM omkring  en AIF fond i Luxembourg.

Q3 og Q4:  Udviklingen af hedgefonden fortsættes samtidigt med at arbejdet på en global kvantitativ aktiefond tager fart.

 

 

Fokusering af strategi og tilpasning af fondspartnere

Q1: Operationelle parametre som høje transaktionsomkostninger foranlediger at hedgefond lanceringen standses og af samme grund opsiges samarbejdet med GAM & State Street i Luxembourg.

Q2: Mikkel Eliasen indtræder som partner i ANNOX.

Q3: Arebejdet på ANNOX aktiefond fokuseres.

Q3: ANNOX nordiske aktiefond lanceres med egne partner midler investeret. ANNOX Nordic investerer  i nordiske aktier ud fra fra en datadrevet strategi udviklet af ANNOX.

UCITS fonds aftale med Nykredit

Q3: ANNOX indgår aftale med Nykredit omkring fondsstrukturen for ANNOX globale UCITS fond (den nuværende ANNOX Quant Global Equity ESG KL). Fonden baserer sig på samme investeringsstrategier som der er brugt for ANNOX Nordic.

Q2: Finanstilsynet godkender ANNOX som investeringsrådgiver

Q4: ANNOX Nordic noterer et afkast på 50,6% for 2019 kalenderåret (sammenlignet med 22,1% for benchmark).  Derved placeres ANNOX Nordic i top 1% af alle aktiefonde, både nordisk og globalt.

ANNOX globale aktiefond lanceres

Q2: Investeringsafdelingen ANNOX Quant Global Equity ESG KL lanceres  16. juni 2020 under Nykredit Investin.

Q3: 1. september markerer ANNOX globale aktie fond de første 3 måneders levetid med et afkast på 15%  relativt til banchmark på 3%

Q4: Efter 6 måneder har ANNOX globale aktiefond med et afkast på 29,3% helt i spidsen: Blandt 737 fonde i Morningstars kategori for globale aktiefonde ligger ANNOX nr. 1 målt på performance.

 

Vores tilgang til investering

Annox investerer med en “paraply”tilgang, hvor vi anvender en række forskellige strategier til at identificere og udnytte markedsabnormaliteter, eller som den akademiske verden kalder det; risikopræmier. Vores strategier er typisk baseret på grundideer beskrevet i akademisk forskning, men kan også være udviklet internt af medarbejdere i Annox. Annox bruger naturligvis backtest eller simulering til at estimere om en strategi eller model laver merafkast – men der foreligger et stort arbejde og et meget grundigt eftertjek før en sådan model også anvendes i “virkeligheden”.

01
Multistrategi

Multistrategi

Annox anvender forskellige komplementære datadrevne strategier i en og samme fond. Ved at anvende flere strategier i samme model dynamisk øges mulighederne for at vælge de rigtige aktier, der givet merafkast i fonden.

02
Videnskabelig tilgang

Datadrevet tilgang

Vi bruger en systematisk datadrevet tilgang til at finde og udnytte gode muligheder for merafkast. Vores modeller er bygget på evidens i historiske data, og ikke personlige mavefornemmelser fra dag til dag.

03
Fokuseret forvaltning

Fokuseret forvaltning

Med kontor på Svanemøllevej i Hellerup, er vi tæt på kunder og samarbejdspartnere. Vi er 100% uafhængige og rådgiver udelukkende vores aktiefond. Vi har således fuld fokus på at lave den bedst performende aktiefond - og intet andet.

Investeringsfilosofi

Annox er baseret på den grundlæggende tanke at investeringer skal være styret af en videnskabelig metode; en proces hvor man begynder med idéer eller økonomiske hypoteser, hvorefter man analyser konkrete data, for derefter at se om ideen er holdbar. Herefter kan idéen omdannes til en model, der ultimativt kan blive til en konkret handelsstrategi. Investering foretages ved en systematisk metode, der udelukkende er drevet af kvantitative data, således at menneskelige følelser er fjernet fra beslutningsprocessen i den daglige drift. Det gør det nemmere at committe sig til en vedholdende strategi der giver merafkast.

Akademisk forskning & konkurrent analyse

Akademisk forskning & konkurrent analyse

Programmering & test af forskellige strategier

Programmering & test af forskellige strategier

Implementering af forskellige systematiske handelsstrategier

Implementering af forskellige systematiske handelsstrategier